Sofia Lindegren från Läkarförbundets grupp för klimat och hälsa var med i WMA:s delegation vid FN:s klimatmöte COP22 i Marocko. Foto: Privat

Vad gjorde WMA på COP22?

– WMA var på plats därför att klimatförändringar innebär ett mycket stort hot mot människors hälsa. Under COP22 planeras det för hur klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås, finansieras och hur rapporteringen ska ske. Vår delegation var där för att bevaka dessa diskussioner ur en hälsosynpunkt och arbeta för att hälsoaspekten ska få större plats i den framtida planeringen.

Hur kommer det sig att du var där?

– Jag sitter med i Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa där jag har varit väldigt engagerad sedan vi startade. Ju mer insatt man blir i dessa frågor desto mer uppenbart blir det att vi måste engagera oss och att vi verkligen har en chans att påverka. Genom mitt arbete inom klimatgruppen blev jag nominerad av Läkarförbundet att få åka med WMA:s delegation. 

Vilken var den viktigaste frågan för WMA på COP22?

– Att hälsoaspekten tas i beaktande när man tar fram alla olika arbetsplaner. Parisavtalet skrevs under på förra mötet, och nu är det tillräckligt många länder som har beslutat om sina planer på hur man ska nå målet om max 1,5 graders temperaturökning för att avtalet kan träda i kraft. COP22 kallas »meeting of action«, det vill säga hur man ska implementera alla de fina orden som är med i Parisavtalet.  Nu är det väldigt viktigt för oss att se att man faktiskt nämner hälsa när man pratar om hur man ska anpassa sig till klimatförändringar, och även förebyggande när det handlar om utsläppsminskningar. Det kommer att gynna hälsan enormt om man minskar förbränningen av fossila bränslen, genom till exempel minskade luftföroreningar, som är en av de största orsakerna till död i världen. Ur ett brett perspektiv tittar vi på hur hälsan diskuteras, helt enkelt.

Vilka är dina bestående intryck av mötet?

 – Det pendlade väldigt mycket. Första dagen kände man »Wow, det här kommer vi klara! Alla länder är med på tåget och det har gått snabbare än förväntat att få länderna att skriva under«. Samtidigt har jag insett hur komplext och svårt det är att få alla länder, med så olika ekonomier och förutsättningar, att komma överens. Med de mål som är satta i dag kommer vi inte att nå 1,5-gradersmålet. Därför FN har nu uppmuntrat alla länder att ytterligare höja ambitionsnivån. Sedan har jag verkligen känt ett stort engagemang bland olika organisationer på plats och från många yngre personer vars framtid står på spel. Viljan verkar verkligen finnas hos flera aktörer.

Vad tar du med dig tillbaka till SLF:s klimatgrupp?

– Jag vill få med mig lite av den energin jag kände under klimatmötet. Att vi läkare kan göra något och att vi har en jättestor roll att spela. Sedan vill jag få ytterligare personer från hälso- och sjukvården att bli insatta i den här frågan, och lyfta fram vilken potential vi har att påverka politiker och allmänheten. 

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!