Socialstyrelsen rekommenderar bland annat att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten ska erbjuda vård och omsorg utifrån ett multiprofessionellt arbetssätt. Tanken är att exempelvis läkare, demenssjuksköterskor, biståndshandläggare, sjukgymnaster och neuropsykologer kan ha gemensamma träffar om vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsen rekommenderar dessutom ökade utbildningsinsatser för den vårdpersonal, ofta undersköterskor och vårdbiträden, som utför den mesta vården och omsorgen för patienter med demenssjukdom.

I det nya förslaget till riktlinjer minskas antalet riktlinjer från 157 i den tidigare versionen till 73.

– En del av de åtgärder som togs upp i de tidigare riktlinjerna är redan rutinåtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ingår därför inte i de reviderade riktlinjerna. Några rekommendationer har vi slagit ihop. Förhoppningsvis kommer riktlinjerna nu att bli ännu tydligare och bidra till att ge bättre förutsättningar för dem som jobbar med vård och omsorg av personer som har demenssjukdom, säger Stefan Brené, projektledare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Tanken är att förslagen i den remissversion som publiceras i dag ska ersätta de tidigare riktlinjerna från 2010. Berörda intresseorganisationer, yrkesorganisationer, landsting och andra kan lämna synpunkter på remissversionen fram till den 31 mars nästa år. Slutversionen kommer att publiceras hösten 2017.

Ta del av Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens här.