Bakgrunden till misstankarna om oredlighet i forskning ska gälla manipulerade bilder i publicerade forskningsrapporter. Bland annat handlar det om att en och samma bild påståtts föreställa olika saker i två olika rapporter, som publicerats med flera års mellanrum.

Forskaren medger att bilderna har använts två gånger, men hävdar att detta rör sig om misstag och inte om manipulation.

I fjol och året dessförinnan fick forskaren sammanlagt en miljon kronor från Hjärt-lungfonden. Nu har fonden stoppat sina utbetalningar och samtidigt uppmanat Göteborgs universitet att frysa sina betalningar till forskaren.

– Enligt vår forskningspolicy kan vi vid misstanke om forskningsfusk vända oss till den institution som ansvarar för projektet och be dem frysa forskarens möjlighet att använda medlen. Om oredlighet fastställs dras anslaget in. Vi förbehåller oss då rätten att återkräva medel som utbetalats till projektet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden, till GP.

Enligt GP är det andra gången forskaren utreds för misstänkt oredlighet i forskning. Utredningen, som väntas vara klar före årsskiftet, utförs av universitets oredlighetsråd.

Forskaren arbetar med en teknik för stamcellsbehandlade transplantat som använts vid tre kritiserade operationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kritiken bestod bland annat i att det saknats etiktillstånd.

Relaterade artiklar:

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla brister

Sahlgrenska kritiserad i extern utredning