Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. 1995 fanns 55 500 specialistsjuksköterskor i Sverige, år 2014 var de bara 48 000.  Samtidigt har befolkningen, och därmed trycket på sjukvården, ökat under perioden. Att nästan hälften av de yrkesverksamma specialistsjuksköterskorna i dag dessutom är över 55 år gör inte situationen bättre.

Minskningen är störst inom internmedicin och kirurgi, där har en minskning på 40 procent skett under de senaste 20 åren i förhållande till befolkningen. Även psykiatrin är hårt drabbad. Antalet distriktssköterskor har också minskat under perioden 1995–2014.

Det enda område där en stor ökning har skett är inom ambulanssjukvården. 

Läs mer:

Nya scheman ska locka sjuksköterskor till NÄL

»Sjuksköterskebristen är vårt största arbetsmiljöproblem«