Det svenska kommunikationssystemet Rakel ska kopplas ihop med norska Nödnett. Projektet, som har pågått i flera år, är snart i mål och innebär att användarna av respektive system kommer att kunna kommunicera med varandra genom sina egna radioterminaler.

– Det här är ett viktigt led i att stärka vår förmåga att samverka över gränserna. Smidigare kommunikation kommer att underlätta räddningsinsatser, stärka vår förmåga att förebygga brott och att hantera olyckor och kriser, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

Den 16 november ska sammankopplingen demonstreras. Då genomförs en övning med en iscensatt bussolycka mellan Meråker i Norge och Storlien i Sverige. I samband med detta undertecknas även ett avtal om samarbetet mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige och Direktoratet for nødkommunikasjon i Norge.