Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort en prisjämförelse mellan 20 europeiska länder.

Foto: Fotolia/IBL

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort en prisjämförelse mellan 20 europeiska länder som visar att Sverige har bland de lägsta priserna på konkurrensutsatta läkemedel som byts ut på apotek. Enligt rapporten »Det svenska periodens vara-systemet – en analys av prisdynamiken på marknaden för utbytbara läkemedel« betalar man i övriga Europa i genomsnitt 2,6 miljarder kronor mer för motsvarande generiska läkemedel. Danmark, Sverige och Nederländerna har lägst prisnivåer, medan Schweiz har klart högst priser på konkurrensutsatta läkemedel.

Utbytessystemet infördes i Sverige 2002. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 ändrades det till det nuvarande så kallade periodens vara-systemet. Varje månad utses det läkemedel som har lägst pris inom varje utbytesgrupp och som kan tillhandahållas till hela marknaden under hela månaden. Apoteken är sedan skyldiga att byta till den produkt som TLV har utsett till periodens vara.

I många andra europeiska länder tillämpas mer statiska modeller med procentsatssystem för prissättningen när marknaden öppnas upp för generisk konkurrens.

– Det som utmärker de svenska, danska och nederländska systemen, som är väldigt effektiva, är att vi låter marknadskrafterna styra prissättningen. I Sverige blir det som en månadsvis auktion där läkemedelsbolagen budar mot varandra, säger Svante Rasmuson, enhetschef för marknadsanalys på TLV.

Han menar att fördelarna med dessa relativt korta perioder är att företagen vill vara med och konkurrera och att priserna kan pressas kraftigt. Nackdelarna är att det är krångligt för apoteken att byta ut läkemedel och att patienter kan bli besvärade av att byta läkemedel ofta, även om innehållet är detsamma.

Svante Rasmuson vill därför uppmana läkarkåren att vid behov informera sina patienter om att det förskrivna läkemedlet kan komma att bytas ut mot ett likvärdigt.

– Vi har ett bra informationsmaterial kring generiska läkemedel som tagits fram i samarbete med bland annat Läkemedelsverket, men kunskapen hos allmänheten är ändå varierande. Det finns möjlighet för patienten att välja originalläkemedlet framför generika, och även läkare och farmaceuter kan göra bedömningen att det är det bästa för patienten, säger han.

Enligt rapporten faller priset på läkemedel i Sverige kraftigt direkt efter att det uppstår generisk konkurrens. Efter tre månader har priset i genomsnitt gått ner med 40 procent, och efter två år har det sjunkit till 35 procent av utgångspriset.

När priserna faller kan det ofta bli tal om nya behandlingsrekommendationer, vilket så småningom leder till att fler patienter kan behandlas.

– Läkare som har kännedom om kostnadsutvecklingen kan kanske bli mer motiverade att ändra sina förskrivningsvanor i takt med att priserna sjunker, säger Svante Rasmuson.

TLV:s granskning visar att användningen, mätt i antal doser, under de två första åren med konkurrens ökar med drygt 20 procent. Eftersom volymökningen inte är lika stor som prisnedgången frigörs även pengar till annan vård.

– Med den här rapporten vill vi belysa de stora samhällsekonomiska fördelarna med periodens vara, som vi tycker överväger nackdelarna, avslutar Svante Rasmuson.

Läs hela rapporten här.

Mer ur rapporten

Läkemedel utan konkurrens, som normalt är patentskyddade originalläkemedel, ut­gjorde under 2015 knappt 80 procent av det totala försäljningsvärdet för förmånsberättigade läkemedel. I volym räknat (antal doser) säljs dock lika mycket konkurrensutsatta läkemedel som läkemedel utan konkurrens. 2015 var de totala kostnaderna för läkemedel i periodens vara-systemet 6,1 miljarder kronor.

Källa: TLV