Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings län och tidigare vd för Sveriges Kommuner och landsting, har fått regeringens uppdrag att se över systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner och landsting, enligt beslut av regeringen i dag.

– Det är hög tid att se över kostnadsutjämningen för att långsiktigt säkra den decentraliserade välfärdsmodellen även för framtida generationer, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

»Det är viktigt att kostnadsutjämningen uppdateras i takt med samhällsutvecklingen. Större samhällsförändringar, såsom en ökad urbanisering och växande demografiska utmaningar, kan antas leda till strukturella behovs- och kostnadsskillnader som bör beaktas i kostnadsutjämningen«, står det i direktiven till utredaren.

Utredaren ska bland annat ta särskild hänsyn till kommunernas och landstingens kostnader för nyanlända och asylsökande. I uppdraget ingår också att se om det går att förenkla utjämningssystemet. 

Senast den 1 juni 2018 ska utredningen vara klar.

Läs mer om uppdraget:
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Dir 2016:91)