– Läkemedel är en central del av en modern sjukvård. Vi måste säkerställa att våra system för finansiering och prissättning bidrar till att patienter kan få tillgång till effektiva läkemedel till en rimlig kostnad för samhället, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

I första hand vill regeringen utreda ansvarsfördelningen mellan stat och landsting när det gäller finansieringen av läkemedel. Utredaren ska se över om det nuvarande systemet, med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånen, bör finnas kvar eller förändras.

Ett eventuellt förbud mot att landsting ingår egna avtal med läkemedelsbolag ska också utredas.

– Vi tror att om enskilda landsting börjar göra egna avtal i alltför stor omfattning så kommer det att leda till att man kanske får kortsiktiga vinster för enskilda landsting men i slutändan kommer alla att bli förlorare, säger Gabriel Wikström till nyhetsbyrån TT.

Centralt är att hitta ett system som är förutsägbart för alla parter och ger goda förutsättningar för såväl forskning och innovation som för en jämlik vård.

Utredaren ska även analysera och ge förslag till subventionering och prissättning.

Till utredare har regeringen utsett Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Han ska delredovisa sitt uppdrag senast 1 november 2017, och slutredovisa det senast 1 december året därpå.

Hela utredningsdirektivet finns att läsa här.