Rapporten visar på flera brister i samband med upphandlingen. Bland annat att varningar om avtalets brister ignorerats, att det inte funnits tillräckliga metoder för att värdera riskerna, och att förvaltningens arbete med upphandlingar varit för personberoende. Dessutom har dokumentationen varit dålig, vilket har försvårat möjligheterna att följa vad som hänt i efterhand.

– Rapporten ger mig anledning att förstärka det pågående arbetet med vårt handlingsprogram för förbättrad upphandling inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med två ytterligare punkter, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

En av punkterna handlar om att genomföra upphandlingar likadant inom alla delar av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Slutsatserna i utredningen ska användas som underlag för att på lång sikt förbättra arbetet när det gäller upphandlingar.

– Vi ska skapa ett gemensamt sätt för hur vi utför och dokumenterar våra strategiska marknadsanalyser så att de blir mer strukturerade och gör dessa mer sökbara och relevanta för upphandlingar inom alla delar av hälso- och sjukvården, säger Barbro Naroskyin.

Avtalet mellan Stockholms läns landsting och Onemed gällde förbrukningshjälpmedel, som exempelvis kompressionsstrumpor och inkontinensskydd. Avtalet är enligt pressmeddelandet nu uppsagt.

Läs hela utredningen om avtalet med Onemed här.

Tidigare artiklar:

Avtal med Onemed avslutas i förtid

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i Stockholms läns landsting