WMA är en stark röst inom medicinsk etik och sätter etiska riktlinjer för läkare världen över. Valet av Ketan Desai som ny ledare sänker kraftigt förtroendet för organisationen, påpekar tre indiska kirurger i tidskriften BMJ.

Ketan Desai står anklagad för att 2010 ha tagit emot en muta motsvarande 4 miljoner kronor från ett medicinskt universitet. Han fängslades men släpptes mot borgen strax därefter. Anklagelserna resulterade då i att hans nominering till chefsposten på WMA drogs tillbaka.

2013 röstade WMA för att återigen nominera Ketan Desai. Detta efter att det indiska läkarförbundet IMA, som tidigare letts av Ketan Desai, meddelat att det inte längre riktas några anklagelser mot honom. I juli förra året avslöjade dock nyhetsbyrån Reuters, som utrett ärendet och bland annat gått igenom domstolshandlingar, att den informationen inte stämde.

Under dessa omständigheter är det svårt att förstå varför WMA ändå har valt att tillsätta Ketan Desai, skriver de tre läkarna. De ifrågasätter varför WMA aldrig kontaktade domstolarna som hanterade ärendet eller konsulterade indiska medicinsk-etiska institutioner.

Läkarna meddelar att de under normala omständigheter skulle ha varit stolta över att en indisk kollega valts till en prestigefylld post som denna, men att de med sin kritik tyvärr talar för många landsmän som arbetar för att bekämpa korruption i den indiska hälso- och sjukvården.