På FN:s klimatmöte i Paris förra året enades världens länder för första gången om ett gemensamt klimatavtal. Nu möts representanter för de länder som undertecknat avtalet i Marrakech, Marocko, för att följa upp och konkretisera delar av avtalets innehåll.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen blir en central fråga på mötet i Marrakech att komma framåt i arbetet med att utveckla Parisavtalets »regelbok«. Det handlar bland annat om att enas om nivån av transparens och skapa ett regelverk för att underlätta insyn i och uppföljning av respektive lands klimatåtagande.

Vid mötet deltar en delegation från World Medical Association, WMA, för att bevaka hälsofrågornas plats på agendan.

– WMA-delegaterna kommer att betona den viktiga roll läkare kan och ska ha för att mildra klimatförändringarnas hälsoeffekter, säger WMA:s generalsekreterare Otmar Kloiber i ett pressmeddelande.

Delegaterna ska också vädja till de deltagande ländernas regeringar att stärka de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen för att förbättra samhällens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar, samt trycka på vikten av att alltid engagera nationella läkarföreningar i krisberedskapsarbete.

– Vi vill försäkra oss om att läkare involveras i lokala, nationella och internationella planer för att kämpa mot klimatförändringar, säger Otmar Kloiber.

WMA ska även uppmuntra sjukvårdens organisationer att satsa på förnyelsebara energikällor.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!