Det är World Medical Association, WMA, som tillsammans med den europeiska läkarorganisationen The Standing Committee of European Doctors, CPME, ger uttryck för allvarlig oro för läkarnas situation i Turkiet. 

I ett gemensamt brev till den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan skriver de båda organisationernas ledare att de är bekymrade för hur de dekret som utfärdades efter det misslyckade kuppförsöket i Turkiet i juli påverkar landets hälso- och sjukvårdssystem.

Exempelvis har en rättsprocess inletts mot Istanbul Chamber of Medicine med krav på att samtliga valda ledamöter ska ersättas, samtidigt som organisationens ordförande utreds av polis efter att han låtit sig intervjuas i medier. Vidare har en ledamot i styrelsen för Ankara Chamber of Medicine stängts av från sitt arbete på universitetet, liksom många andra medicinska forskare. I de flesta fallen är de avstängda läkarna och forskarna medlemmar i det turkiska läkarförbundet, Turkish Medical Association.

WMA och CPME poängterar behovet av att skydda de mänskliga rättigheterna, inklusive rätten till hälsa. Tillgången till högkvalitativ hälso- och sjukvård måste säkerställas och stöttas av ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, med trygga villkor för de anställda, skriver de båda organisationernas företrädare och fortsätter:

»Vi fördömer därför varje handling som inte respekterar dessa principer eller som äventyrar läkares grundläggande rättigheter. CPME och WMA stöttar fullt ut Turkish Medical Associations insatser för att upprätthålla demokrati, grundläggande rättigheter och medicinsk etik.«