– Det är just de frågorna som vi engagerat oss i också. Det har varit mycket fokus för oss på bemanning och bristen på fast personal, arbetstid och övertid. Jag tror att övertid, arbetstid, löner och hur läkare har det på jobbet kommer att vara fortsatt viktiga frågor för oss även nästa år.

I år har förbundet låtit kartlägga arbetstider och jobbat ihop med delföreningarna rörande vilka frågor som förbundet ska lyfta i den kommande avtalsrörelsen. I vår går Läkarförbundets och SKL:s fyraåriga, delvis sifferlösa, avtal ut och i dagarna möttes parterna för första gången.

Under 2016 har Läkarförbundet även åkt runt i landet på en »Sverigeturne«. Målet är att besöka samtliga regioner och landsting, där förbundet i samverkan med de lokala läkarföreningarna träffar politiker och landstingsledning. Hittills har 13 fått besök. 

Heidi Stensmyren känner sig nöjd med 2016, som hon beskriver som ett produktivt år.

– Det har handlat mycket om att utvärdera och analysera det lokala arbetet med löneöversyner. På det sjukvårdspolitiska området har vi lyft behovet av en utbyggd primärvård, det medicinska ansvaret och kapacitetsbristen, till exempel vårdplatsbristen. Vi har tagit många debatter och synts på den politiska arenan. 

Läs också:

Läkaråret 2017 – det önskar sig lokalföreningarna