Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska händelsen ha inträffat på kvällen den 21 november i år. Flera barn som vårdades på barnakutvårdsavdelning B88 vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge uppvisade tecken på slöhet och var svåra att väcka under natten. Blodprover visade på kraftigt förhöjda natriumvärden, i ett fall så allvarligt att barnet fick föras till sjukhusets barnintensivvårdsavdelning i Solna.

Orsaken misstänks vara felblandad vätskeersättning, där socker av misstag förväxlats med salt. Om ersättningen har blandats av sjukvårdspersonal eller av kökspersonal från cateringföretaget Sodexo, som ibland hjälper till med sådana sysslor, är oklart.

– Vi har haft personal i det här köket och vätskeersättning har blandats i det här köket och utredningen ska nu visa vem som blandat och om det finns rutiner som brustit. Mycket mer än så vet vi inte än, säger Susanne Fridlund, distriktschef på Sodexo, till DN.

Enligt Susanne Fridlund har en händelseanalys inletts på sjukhuset. Malin Rydh-Rinder, funktionsområdeschef på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vägrar dock att kommentera ärendet.

– Jag kommer inte bekräfta någon händelse. Jag kan bekräfta att vi har haft en negativ händelse, men jag kan i dag inte uttala mig om allvarlighetsgraden förrän utredning och analys är klar, säger hon till DN.

Det förekommer även uppgifter om att medarbetarna på den aktuella avdelningen uppmanats att inte tala med medier eller andra utomstående om det inträffade. Dagens Nyheter har begärt att få ta del av den aktuella avvikelserapporten, men fått nej.