Striden om rätten att som barnmorska vägra medverka vid aborter går vidare.

Nyköpings tingsrätt slog i november fast att det inte var fel av Landstinget Sörmland att neka en barnmorska, som med hänvisning till sin trosuppfattning inte ville utföra aborter, en anställning.  

Bakgrunden är att barnmorskan, som tidigare varit anställd som sjuksköterska inom Landstinget Sörmland, fick studielön av arbetsgivaren under sin vidareutbildning mot att hon i gengäld förband sig att arbeta vid en av länets kvinnokliniker när hon var klar med studierna.

Innan anställningen trädde i kraft meddelade dock barnmorskan att hon, på grund av sin religiösa tro, inte ville medverka vid aborter. Landstinget Sörmland accepterade inte detta utan drog då tillbaka sitt erbjudande om anställning som barnmorska. Däremot erbjöds kvinnan att arbeta vidare inom landstinget som sjuksköterska.

Barnmorskan valde då att dra arbetsgivaren inför rätta. Enligt henne hade hennes religions- och samvetsfrihet kränkts, och hon krävde Landstinget Sörmland på 80 000 kronor i skadestånd.

Tingsrätten gick på landstingets linje och barnmorskan nekades skadestånd. Nu överklagar hon domen till Arbetsdomstolen. Enligt Sörmlands Nyheter skriver hennes ombud i överklagandet att barnmorskan »i princip fått yrkesförbud i Sverige och tvingas pendla till Norge, där hon kan arbeta med samvetsfrihet«. 

Ett liknande fall, gällande en barnmorska i Jönköping, ska enligt SVT Nyheter tas upp till förhandling i Arbetsdomstolen i januari.

Läs fler artiklar:

Abortvägrande barnmorska inte kränkt – nekas skadestånd

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Jönköpings tingsrätt: Barnmorskan ej diskriminerad

Läkarförbundet: Nej till samvetsfrihet