Dagarna före jul minskar antalet vårdplatser på Barn- och ungdomsavdelningen vid Helsingborgs lasarett från 18 till 8. Om platserna inte räcker till kommer barn under 15 år som behöver läggas in för observation eller operation hänvisas till andra sjukhus inom Region Skåne.

– Vi önskar naturligtvis att alla barn ska få plats på närmaste akutsjukhus, och vi räknar med att klara det mesta i Helsingborg. Enstaka dagar kan det vara fem till sju patienter som behöver transporteras, men baserat på historiska data kommer snittet vara strax under två patienter per dag, säger Fredrik Jonsson, biträdande divisionschef för Specialiserad närsjukvård och kirurgi vid Skånevård Sund, i ett pressmeddelande.

Patienter mellan 15 och 18 år som behöver läggas in för exempelvis ortopedi eller kirurgi kommer däremot att beredas plats på sjukhusets vuxenavdelningar.

Orsaken till att vårdplatserna minskar beror på att flera barnsjuksköterskor slutar. Enligt Fredrik Jonsson arbetar man dock intensivt med rekrytering av barnsjuksköterskor och förhoppningen är att succesivt kunna öppna fler vårdplatser.

Bristen på sjuksköterskor kan även komma att påverka neonatalavdelningen vid Helsingborgs lasarett. Det kan innebära att patienter i enstaka fall måste hänvisas till andra landsting.

– Det är aldrig bra att flytta nyfödda barn eller kvinnor som riskerar att föda för tidigt, men i rådande läge med brist på sjuksköterskor och vårdplatser kan det vara helt nödvändigt för att säkra omhändertagandet av dessa kvinnor och barn, säger Fredrik Jonsson.