Precis som på de flesta håll i landet har Landstinget Dalarna höga hyrläkarkostnader. I dag består ungefär 40 procent av läkarkåren inom den landstingsdrivna primärvården av hyrläkare. Landstinget vill minska andelen till 20 procent inom tre år, för att stärka patientsäkerheten genom en ökad kontinuitet när det gäller läkarbemanningen.

För att lyckas lanseras satsningen »Primärvårdslyftet« vid årsskiftet. Den innebär att läkare som arbetar kliniskt inom primärvården får ett lönetillägg på 10 000 kronor, plus en extra pensionsinbetalning på 2 000 kronor per månad, om de arbetar minst tre år.

ST-läkare inom andra specialiteter än allmänmedicin som arbetar inom primärvården får 70 000 kronor i månaden plus en extra månadslön efter fyra månaders tjänstgöring på en vårdcentral. ST-läkare i allmänmedicin belönas också ekonomiskt. De får 1 000 kronor extra per månad det första året, 2 000 kronor andra året och så vidare fram till sista året då de får 5 000 kronor extra.

– Primärvårdslyftet gör att vi höjer kvaliteten och stärker patientsäkerheten inom primärvården. Genom fler egna läkare får vi en ökad kontinuitet och därmed en mer långsiktig, hållbar situation både för personal och för patienter, säger Ulf Börjesson, divisionschef för primärvården, i ett pressmeddelande.

Medianlönen år 2016 i Landstinget Dalarna var 74 650 kronor för distriktsläkare, för ST-läkare i allmänmedicin låg den på 47 350 kronor och för ST-läkare inom slutenvården på 45 200 kronor.

Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm (V) hoppas att läkare ska välja en fast anställning framför inhopp som hyrläkare.

– Vi tror att Primärvårdslyftet gör oss till en attraktivare arbetsgivare som tilltalar även yngre att söka sig till oss. Vi menar också att fler egna läkare påverkar trivseln och arbetsmiljön inom sjukvården positivt, säger hon.

Efter tre år ska satsningen utvärderas. Om den inte lett till fler fast anställda läkare, kommer den att avslutas.

Dalarnas distriktsläkarförening är positiv till satsningen. 

– Vi ställer oss bakom den. Vi tycker det är en bra tanke att man vill lägga pengar på fast anställda distriktsläkare i stället för hyrläkare och hyrbolag, säger ordföranden Gunnar Svärd som är distriktsläkare på vårdcentralen Kvarnsveden i Borlänge.

Han fortsätter:

– Äntligen händer det något, säger många läkare. Det är så många som jobbar och sliter på dåligt bemannade vårdcentraler. Det här är ett sätt att dels få dem att orka, dels kunna erbjuda ST-läkare något för att få dem att stanna. Nu har vi något att erbjuda lönemässigt.

Tror du att det kommer att förbättra bemanningsläget inom primärvården?

– Jag tror att det kan locka en del hyrläkare att ta en fast anställning och göra att fler ST-läkare väljer att stanna kvar i Dalarna. Kanske kan det även locka läkare som arbetar deltid att gå upp i tid.

De flesta läkare är positiva till satsningen. Men en del negativa röster har också höjts inom läkarkåren.

– Den här satsningen görs på dem som jobbar kliniskt, och det finns ju de som har andra uppgifter inom primärvården som är missnöjda. Men man tar inte pengar från någon grupp – det här är extra pengar som tillförs.

Det viktiga med satsningen är att kontinuiteten blir bättre så att patienterna slipper träffa många olika läkare, enligt Gunnar Svärd.

– Och känner vi våra patienter så leder det i sin tur till att vi får ett roligare och lättare jobb som distriktsläkare. Vi har ett fantastiskt och unikt jobb – man följer familjers livscykler genom små krämpor, allvarliga sjukdomar och livshändelser.