Hälsokontot kommer att finnas tillgängligt för alla som vill kunna lagra, överblicka och dela hälsoinformation av olika slag. Det är också en plattform för företag och organisationer som utvecklar hälsorelaterade tjänster i form av appar.

Syftet med granskningen är att klargöra vilka personuppgifter som samlas in och med vilket rättsligt stöd det sker.

– Hanteringen av känsliga personuppgifter är förknippad med integritetsrisker. Vi behöver säkerställa att tjänsten uppfyller reglerna och kraven i bland annat personuppgiftslagen och patientdatalagen, säger Eva Maria Broberg, jurist på Datainspektionen.

eHälsomyndighetens bedömning är dock att patientdatalagen inte gäller eftersom den lagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

– Vi är inte någon vårdgivare utan tillhandahåller endast en tjänst för lagring av information. Däremot har vi efter diskussioner med Datainspektionen kommit fram till att vi behöver ta fullt personuppgiftsansvar, säger Carl Jarnling, enhetschef för Invånartjänster på eHälsomyndigheten.

Lanseringen av tjänsten har flera gånger försenats, senast på grund av juridiska och säkerhetsrelaterade frågor. Myndighetens plan är att privatpersoner ska kunna öppna ett hälsokonto under våren 2017.

– Från början kommer tjänsten att ha en begränsad funktionalitet av mer okontroversiell karaktär. Funktionerna kommer sedan stegvis att byggas på. Så småningom ska det bli möjligt att föra över labbsvar och uppgifter ur journaler, säger Carl Jarnling.

Han understryker att säkerheten kommer att ha högsta prioritet och att tjänsten är helt frivillig.

– Användaren har full kontroll över innehållet och behöver ge sitt samtycke till de företag som tillhandahåller appar. eHälsomyndigheten kommer inte att ha tillgång till informationen i hälsokontot.

Läs också:

Personligt hälsokonto till alla

Begränsad kunskap om risker med digitala hälsouppgifter