Totalt 407 miljoner kronor ska fördelas mellan landsting som uppfyller villkoren, enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKL.
– Nu går vi vidare och sprider det framgångsrika arbetet med standardiserade vårdförlopp till tio nya cancerdiagnoser. Målet är att ingen ska behöva vänta en enda dag för länge på cancervård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

De aktuella cancerdiagnoserna, för vilka standardiserade vårdförlopp ska införas 2017 är:

  • Analcancer
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Livmoderhalscancer (cervix)
  • Livmoderkroppscancer (endometrie)
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

År 2015 infördes standardiserade vårdförlopp för fem cancerdiagnoser: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, cancer i matstrupe och magsäck, prostatacancer samt urinblåse- och urinvägscancer. Syftet är att patienter med misstänkt cancer ska utredas och komma under behandling så snart som möjligt.

Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan presenterade tidigare i år den första sammanställningen av vårdförloppens väntetider. Enligt denna fick exempelvis 81 procent av patienterna med akut myeloisk leukemi behandling inom sex dagar, vilket är den beslutade maxväntetiden för diagnosen. För övriga diagnoser är siffrorna inte lika bra. En klar förbättring har dock skett jämfört med tidigare, enligt RCC i samverkan.

Enligt en utredning från Socialstyrelsen ger standardiserade vårdförlopp snabbare utredning av personer med misstänkt cancer, men riskerar också att orsaka onödig oro och undanträngningseffekter.