Som Läkartidningen nyligen kunde berätta (LT 48/2016) har Expertgruppen för oredlighet i forskning svämmats över av ärenden det senaste året. Från att tidigare ha utrett två, tre ärenden per år har expertgruppen under 2016 fått in 17 ärenden.

– Det är fascinerande att det har blivit en sådan tvärvändning. Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att det beror på rädslan för att bli anklagad för att sopa allt under mattan, har expertgruppens ordförande Lena Berke sagt till Läkartidningen.

Expertgruppen har också efterlyst utökade resurser. Dels för att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen, dels för att fler ledamöter gör gruppen mindre sårbar om någon ledamot inte kan medverka i handläggningen av ett visst ärende på grund av jäv.

– Vetenskapssverige är litet, framför allt på en hög nivå, vilket vi lider av i expertgruppen eftersom våra ledamöter ibland har anknytning till de lärosäten, forskare eller den forskning som vi ska granska. Vi blir decimerade på det område där vi behöver deras kompetens som mest, har Lena Berke tidigare kommenterat.

Nu har regeringen beslutat att expertgruppen ska utökas.

– Det är i grunden positivt att antalet ärenden om oredlighet i forskning som universitet och högskolor lämnar till expertgruppen har ökat. I spåren av Macchiarini-skandalen är det angeläget att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar. För att snabbt stärka upp arbetet kommer expertgruppen nu att utökas med ytterligare två ledamöter och två ersättare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), i ett pressmeddelande.

Gruppen kommer därmed att bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter, som var och en har en personlig ersättare. Ledamöterna ska liksom i dag företräda olika forskningsområden och en ledamot ska ha etisk sakkunskap.

Vilka de nya ledamöterna blir beslutas av regeringen, efter förslag från bland annat Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Parallellt pågår en utredning med uppgift att se över expertgruppens verksamhet och vid behov föreslå en ny och mer ändamålsenlig organisation för oberoende utredningar av oredlighet i forskning. Utredaren ska presentera sina slutsatser senast den 28 februari 2017.