Fem nya substanser klassas som narkotika, varav en, furanylfentanyl (Fu-F), omregleras från hälsofarlig vara till narkotika.

Besluten har fattats efter förslag från Folkhälsomyndigheten.

– Den här typen av substanser kan vara mycket farliga och framförallt når de allt fler unga. Vi vet till exempel att furanylfentanyl under det senaste året har orsakat flera dödsfall bara i Sverige. För att minska narkotikadödligheten generellt är det viktigt att nya farliga substanser som dyker upp klassas så snabbt som möjligt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Nio substanser ska klassas som hälsofarlig vara.

Klassningen börjar gälla den 25 januari 2017.

Narkotikaklassas:

  • 4-AcO-DMT (syntetisk tryptamin, hallucinogen substans)
  • flunitrazolam (bensodiazepin),
  • N-desmetylflunitrazepam (bensodiazepin)
  • isobutyrfentanyl (variant av fentanyl, syntetisk opioid)
  • furanylfentanyl (Fu-F) (variant av fentanyl, syntetisk opioid)

Klassas som hälsofarlig vara:

  • 4F-iBF, 4Cl-iBF, valerylfentanyl, 2-fluorofentanyl, cyklopentylfentanyl, THF-F, metoxiacetylfentanyl (varianter av fentanyl, syntetiska opioider)
  • 4-MeO-alfa-POP (syntetisk katinon)
  • CUMYL-4CN-BINACA (syntetisk cannabinoid)