Från början var målsättningen att sluta en principöverenskommelse om arbetstider, men lösningen blev till sist att underteckna ett helt nytt avtal. Det nya avtalet gäller från december 2016 till mars 2019.

– Vi har säkrat lösningar för att klara kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård genom bättre villkor för nattarbete, utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor och ett partsarbete för mer hälsosamma arbetstider, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Avtalet gäller för sjuksköterskor, fysioterapeuter, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Här är några viktiga punkter:

  • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation. Arbetstiden sänks också för dem som arbetar ständig natt i landsting och regioner.
  • Parterna ska gemensamt arbeta för att utveckla hälsosamma arbetstider.
  • En satsning på specialistjänstgöring enligt Vårdförbundets AST-modell finns med avtalet. Parterna är överens om att utbildningsanställningar är en lösning som kan minska bristen på specialistsjuksköterskor.
  • I avtalet läggs också ett särskilt fokus på specialistutbildning för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Snart är det även dags att börja förhandla om ett nytt avtal för läkarna. I mars nästa år går det fyraåriga avtalet mellan Läkarförbundet och SKL/Pacta ut.