Enligt anmälan till Justitieombudsmannen, JO, har mannen begärt dokumentation och handlingar rörande resultat redovisade i en vetenskaplig artikel som är central i oredlighetsutredningen mot kirurgen Paolo Macchiarini.

Trots att det gått nio månader sedan mannen begärde handlingarna har han enligt anmälan varken fått ta del av det efterfrågade materialet eller fått någon förklaring till varför detta dragit ut på tiden.

Nu vill JO att Karolinska institutet ska lämna ett yttrande som innehåller en redogörelse och en bedömning av deras handläggning i ärendet.

Senaste datum för svar är den 23 januari 2017.