Ärendet gäller artikeln »Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats« som publicerades i tidsskriften Nature Communications 2014 (2014;5:3562). Artikeln är den första i en rad artiklar som är under granskning.

Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright samt vikarierande prorektor Henrik Grönberg skriver på DN Debatt att de, liksom Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, anser det vara klart utrett att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dokumentationen kring den forskning som beskrivs i artikeln har varit bristfällig och ofullständig och de resultat som presenteras anses inte stämma överens med det faktiska utfallet.

Förutom Paolo Macchiarini fälls även tre medförfattare för oredlighet i forskning, med motiveringen att de har haft insyn och överblick i hela eller stora delar av processen. KI väljer därmed en något mjukare linje än Expertgruppen för oredlighet i forskning, som ansåg att samtliga medförfattare gjort sig skyldiga till forskningsfusk. Enligt KI har övriga författare bidragit med delar som inte bedöms som oredliga, och dessa har heller inte haft möjlighet att ha insyn i hela projektet. Totalt har artikeln undertecknats av 23 personer.

Vad gäller påföljden för de fyra fällda författarna meddelar KI att Paolo Macchiarini och ytterligare en senior forskare inte längre är anställda vid Karolinska institutet, och att det därför inte kan bli aktuellt med några åtgärder på arbetsrättslig grund för dem. 

De två juniora forskarna som fälls är båda fortfarande anställda vid KI och tilldelas en erinran. Som förmildrande omständighet anges att de stått i beroendeställning till Paolo Macchiarini och övriga seniora forskare, samt att processen varit mycket utdragen.

Dessutom ska KI begära att tidskriften Nature Communications omedelbart drar tillbaka den aktuella artikeln.

Karolinska institutet konstaterar även att det inte funnits tillräckliga kontrollsystem för att förebygga och upptäcka fusk, och att det är oacceptabelt att de visselblåsare som först larmade om oegentligheterna i Paolo Macchiarinis verksamhet inte blev hörda. I debattartikeln ber KI visselblåsarna offentligt om ursäkt för det.


Läs också:

Expertgruppen för oredlighet i forskning: Macchiarini skyldig till fusk

Macchiarini kritiseras för oredlighet i ännu ett ärende

Macchiarini JO-anmäler KI

Samtliga artiklar om oredlighetsärendet på KI