Satsningen, som kommit till genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting (SKL), beskrivs som den enskilt största för att minska sjukskrivningarna. Sju områden pekas ut inom ramen för överenskommelsen:

  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Utökat elektroniskt informationsutbyte
  • Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning
  • Forskning, uppföljning, utvärdering och utveckling
  • Samordning och stöd

– Vi är mycket nöjda. Satsningen på koordinering av hälso- och sjukvårdens insatser för sjukskrivning och rehabilitering, i kombination med en satsning på att stärka den försäkringsmedicinska kompetensen inom hälso- och sjukvården kommer att bli till stor nytta, såväl för individen som för hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.