I en ny undersökning som Läkartidningen tagit del av jämför Sveriges Kommuner och landsting, SKL, hyrkostnaderna för personal i hälso- och sjukvården under de första tre kvartalen 2016 med samma period 2015. Statistiken bygger på uppgifter som landstingen själva rapporterat in.

Siffrorna visar att hyrkostnaden för läkare i landstingen totalt har ökat med 13 procent. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 26 procent.

Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i landet ökade med 438 miljoner kronor mellan de undersökta perioderna. Fyra landsting och regioner – Västra Götaland, Värmland, Örebro och Dalarna – har dock lyckats minska sina kostnader.

SKL har även sammanställt siffror för hyrkostnaderna fördelat i kategorierna primärvård, psykiatri, övrig specialiserad vård och övriga verksamheter. I samtliga kategorier har kostnaderna ökat från de första tre kvartalen 2015 till motsvarande period 2016. Området psykiatri hade den största procentuella ökningen, 21 procent. För primärvården låg ökningen på 13 procent.

Insamlingen av siffrorna är en del i ett projekt SKL och landstingen tillsammans driver för att minska beroendet av inhyrd personal.