En psykiater i Grenoble dömdes häromdagen till 18 månaders fängelse villkorligt för så kallat ofrivilligt dråp. Han har inte själv dödat någon, men enligt domstolen borde han ha kunnat förhindra att en av hans patienter knivhögg en annan människa till döds.

Historien är ytterst ovanlig, och går åtta år tillbaka i tiden.

En 56-årig patient var tvångsintagen på det psykiatriska sjukhuset Saint-Egrève utanför Grenoble. Mannen var sedan lång tid tillbaka diagnostiserad som schizofren, och drabbades under perioder av psykoser med paranoida inslag. Två år tidigare hade han knivhuggit en patient på ett annat sjukhus.

I november 2008 rapporterade personalen på avdelningen till sina överordnade att patientens tillstånd hade försämrats. Ändå tilläts mannen röra sig i sjukhusparken utan tillsyn.

En dag smet han från parken och tog bussen in till centrala Grenoble. Där gick han in i en butik och köpte en kniv, och dödade sedan den första personen han mötte på gatan. Offret var en 26-årig student.

Dådet skapade stora rubriker. Den dåvarande presidenten Nicolas Sarkozy lovade genast att skärpa reglerna för inlåsning av patienter som bedöms som farliga. Sedan dess har också reglerna för tvångsvård skärpts.

Patienten bedömdes för några år sedan som otillräknelig vid tillfället för dådet. Men det har tagit betydligt längre tid att reda ut om läkarna och sjukhuset hade något skuld till det inträffade.

Under rättegången, som ägde rum tidigare i år, yrkade åklagaren på att sjukhuset skulle tvingas betala omkring en miljon kronor i böter.

Sjukhuset friades, men däremot döms alltså nu den psykiater som var ansvarig för avdelningen där mannen vårdades. Under rättegången kom det fram att läkaren aldrig hade träffat patienten personligen. Över huvud taget ska det ha funnits stora brister i organisationen av arbetet på sjukhuset.

Offrets familj säger sig vara lättad efter domen. Men straffpåföljden möts också av starka reaktioner, inte minst från den dömde läkarens kollegor, som säger att den riskerar att försämra den psykiatriska vården.

Kritikerna hävdar bland annat att domen pekar ut personer som lider av schizofreni som en fara för allmänheten, trots att de framför allt skadar sig själva, och betydligt oftare själva är offer för våldsbrott än tvärtom.

Maurice Bensoussan är ordförande i Syndicat des Psychiatres Français, ett av de franska facken som organiserar psykiater. Han undervisar också i psykiatri på universitetssjukhuset i Toulouse. Han säger till Läkartidningen att han inte vill uttala sig om det aktuella fallet, eftersom han inte känner till det i detalj. Däremot är han orolig över att det tenderar att bli vanligare i Frankrike att läkare straffas i domstol för fel som begås inom vården.

– Visst bär läkare ansvar. Visst kan det i vissa fall vara berättigat med ett straff. Men i dag kan en läkare som räddar livet på en patient bli stämd för att patienten fick ett litet men efter ingreppet. Det är förfärligt.

Maurice Bensoussan är orolig för att sådana här historier kan leda till att läkare inte vågar ta risker och därför låser in allt fler patienter, eller undviker att vårda de fall som bedöms som svåra. Men framför allt hävdar han att straff inte är en konstruktiv väg om man vill förbättra vården.

– Det skapar låsningar. Om man vill ha förbättringar måste man ge sig möjligheten att analysera vad som har gått fel. Man kan jämföra med flyget, där olyckor kan bero på att piloter har gjort misstag. Genom att undvika att ställa piloter inför rätta och i stället utreda orsakerna, har man kunnat förbättra flygsäkerheten, säger han.

Historien i Grenoble är alltså ovanlig. Under 2012 dömdes visserligen en privatpraktiserande psykiater i Marseille för att en av hennes patienter hade dödat en annan människa, men hon friades i andra instans.

Den nu dömde psykiatern i Grenoble, som i dag är pensionerad, kommer att överklaga domen.