Vad sa du?
Grundbudskapet vi har är att vårdpersonalen i hela Sverige mår väldigt dåligt. Jag försökte beskriva hur det ser ut. Cheferna säger att patientsäkerheten inte är hotad, men den enda anledningen till det är att det finns lojal personal som tar extrapass och arbetar över trots att de inte hunnit äta lunch. Så skört är systemet. 

Du beskrev också varför det har blivit så här. Vad är orsaken, enligt dig?
– Personalbristen. Men alla säger att man ska utöka antalet utbildningsplatser – trots att det inte är det som är problemet. Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor som nu. Problemet är att de vi har inte vill arbeta inom den offentliga slutenvården. Landstingen är för dåliga arbetsgivare. När det gäller läkare saknas primärvårdsläkare och läkare inom en del bristspecialiteter – men läkarna stoppas upp i olika köer efter utbildningen. Det är kö till AT, kö till ST och man får vikariera sig fram…

Du tog också upp fragmentiseringen inom vården som ett stort problem.
– 
Flera rapporter, bland annat Göran Stiernstedts utredning, pekar på att fragmentiseringen av vården med olika huvudmän och en slutenvård som ofta är uppskuren i väldigt små diagnosgrupper är ett huvudproblem. Man löser inte vårdproblemen för våra kroniskt sjuka och sköra äldre. Det är dem vi ska bygga organisationen för. 

Gav du politikerna några lösningsförslag också?
– Man bör skapa förutsättningar för små personaldrivna enheter. Peter Graf, från vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, var också med till riksdagen. I Norrtälje har de löst problemen med fragmentiseringen och deras modell skulle fungera bra för glesbygdsverksamhet. Att ha nära sjukvård och skapa organisationer som spänner över hela vårdkedjan.

Vad gav du för råd när det gäller personalbristen?
– Man måste ha en konkurrenskraftig ersättning till personalen, men framför allt arbeta med arbetsmiljön och schemaläggningen för sköterskorna så att de orkar.

Vad fick ni för respons?
– Väldigt positiv. Många blev berörda av den bild som vi målade upp. Att patienter faktiskt far illa av hur det ser ut i dag. Man höll även med om att något måste göras och att det är tydligt att överbeläggningarna och personalbristen är två nyckelproblem.

Hur arbetar nätverket vidare?
– Vi kommer att ha en fortsatt dialog med politikerna. Jag har till exempel fått kontakt med ett antal politiker från flera partier, bland annat i socialutskottet, som vill diskutera de här frågorna mer.

Fotnot: Nätverket startades av tre sjuksköterskor. Den 4 september ordnade de demonstrationer på 86 platser i Sverige under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig« för att uppmärksamma situationen inom sjukvården. I veckan ordnade de en hearing i riksdagen om sjukvårdskrisen.

Läs också:

Demonstrerade för bättre arbetsvillkor inom vården

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård