I veckan kom nyheten att läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset vid sitt årsmöte antagit en misstroendeförklaring mot sjukhusdirektören Melvin Samsom. Anledningen är att läkarföreningen inte upplevt att de fått svar på sina frågor gällande omorganisationen och införandet av modellen med värdebaserad vård.

– Vi har deklarerat att vi verkligen inte har förtroende för den ledning som är just nu. Ett förtroende kan man återfå, men det kräver väldigt mycket jobb. De styrande politikerna måste ta ansvar för hur vården styrs och av vem, de måste förstå att den här planen går åt skogen. Den måste ändras, förklarar läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark.

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet flaggar läkarföreningen även för andra åtgärder för att sätta press på sjukhusledningen, bland annat ett övertidsstopp. 

– Det är många olika delar i det här. Det ena är själva misstroendeförklaringen och processen kring omorganisationen. Det andra är att landstinget sagt upp alla jour- och beredskapsavtal. Vi är inte färdiga med den processen, så den vill jag gärna vänta med att diskutera, säger Yvonne Dellmark till Läkartidningen.

– Vi vill jobba för att det här ska bli bra och att patienterna inte ska råka illa ut, vilket vi ser att de gör om man genomför den nuvarande modellen. Och vi vill ha en bra arbetsmiljö, men det är för tidigt att prata om vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella från vår sida.

Vårdförbundet på sjukhuset är kritiska till läkarföreningens agerande, och ser inte samma problematik med värdebaserad vård.

– Vi har pratat om den här verksamhetsmodellen i flera år. Det är ingenting som har kommit upp nu. Modellen med värdebaserad vård har störst inverkan för läkarna, medan vi ser möjligheter för oss att få utnyttja den kompentens som finns inom våra yrkesgrupper. Det är den stora biten: Vi ser möjligheter och läkarna ser hot i modellen, säger Vårdförbundets Eva Håkansson.

– Läkarna anser att verksamhetsmodellen inte fungerar redan innan man har provat, och ibland känner jag att man måste testa något nytt och vara med och påverka under resans gång, där det verkligen sker. Det vill säga på arbetsplatsen, och inte ute i pressen, fortsätter hon.

Vårdförbundet anser inte heller att förtroendet för Melvin Samsom är förbrukat.

– Vi känner att det är en direktör som inte har några lojaliteter med den svenska läkarkåren som han måste hålla, och det tycker jag är bra. Han kanske kan titta mer på vart vi ska och vad vi ska göra, inte på person utan på sak. Han är tillsatt av politikerna för att förändra, säger Eva Håkansson.

Yvonne Dellmark känner till Vårdförbundets kritik men vill inte kommentera den:

– Jag kan säga rent allmänt att vi vill ha en bra förändringsprocess och att vi vill se evidens för den. Det har vi inte fått, utan vi ser att detta blir en försämring och att den här modellen blir dyrare eftersom det är många fler chefer och beslutsvägar. Det blir krångligare och i vissa fall omöjligt att ta hand om patienterna på ett bra sätt, säger Yvonne Dellmark.

Relaterade artiklar:

Misstroendeförklaring mot Karolinskas sjukhusdirektör

Karolinskas direktör la 1,4 miljoner på personlig konsult

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Patientflödeschef hoppar av NKS