Som Läkartidningen tidigare har berättat, vill den svenska regeringen att EMA ska flytta till Sverige. I dag finns myndigheten i London, men kan inte vara kvar där i och med Storbritanniens beslut att lämna EU.

Regeringen har inrättat ett särskilt sekretariat på Socialdepartementet med uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur. Nu förlängs och utökas Anders Lönnbergs uppdrag, för att han ska kunna arbeta med att få EMA till Sverige. Han ska bland annat visa hur den biomedicinska forskningen och läkemedelsindustrin i Sverige kan bidra till EMA:s verksamhet samt söka stöd för en svensk etablering hos aktörerna inom life science-sektorn, enligt regeringen.

Bland skälen som talar för att Sverige skulle vara en bra plats för EMA nämns att svenska Läkemedelsverket ofta anlitas av EMA, att vi har en lång tradition av läkemedelsutveckling samt att Sverige är känt för att arbeta såväl transparent som effektivt med myndigheter. Att Sverige har erfarenhet av att hysa en europeisk myndighet – smittskyddsinstitutet ECDC – lyfts också fram. 

– EMA:s verksamhet är kunskapsintensiv och nära kopplad till den svenska biomedicinska forskningen och läkemedelsindustrin. Den framgångsrika forskningen och life science-industrin i Sverige utgör tillsammans med Läkemedelverkets framträdande roll i den europeiska läkemedelsprövningen starka skäl för att EU bör lägga EMA i Sverige vid en omlokalisering, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande. 

Läs tidigare artikel:

Regeringen vill ha EMA till Sverige