Det är studenttidningen Lundagård som i en artikel granskat det hemliga sällskapet för manliga läkarstudenter. Där framkommer uppgifter om att sällskapet betett sig kränkande och sexistiskt i samband med sina fester. Källor till Lundagård hävdar även att det förekommit sexuella övergrepp.

Medlemmarna i sällskapet påstås dessutom hålla varandra om ryggen och hjälpa varandra till höga positioner. Både i studentlivet och senare i yrkeslivet.

Ett exempel på det uppges handla om tillsättningen av så kallade amanuenstjänster, där studenter i de högre klasserna får agera lärare för nyare studenter. Dessa tjänster anses vara åtråvärda och meriterande och tillsätts ofta genom kompisrekrytering, där det hemliga sällskapet sägs ha stort inflytande.

Uppståndelsen kring sällskapet har nu fått läkarprogrammets ledning att kommentera det som framkommit. I en insändare till Lundagård skriver ledningen att man tar uppgifterna på allvar, även om det konstateras att dessa baseras på anonyma källor. Ledningen välkomnar att det som beskrivs i artikeln kommer fram i ljuset. Sådant beteende är inte är förenligt med den värdegrund man arbetar efter och kan komma att skada förtroendet både för den blivande läkaren och för sjukvården, menar ledningen.

Dessutom meddelar läkarprogrammets ledning att man kommer att göra en översyn av hur tillsättningen av amanuenstjänster sker, för att säkra transparens och tydlighet.