Sedan ebolaviruset upptäcktes på 1970-talet har forskare försökt ta fram ett effektivt vaccin. Nu verkar det närma sig.

Den aktuella studien, som finansierats av Världshälsoorganisationen (WHO), omfattar nästan 12 000 personer i västafrikanska Guinea under 2015. Ungefär hälften av dem fick en dos av rVSV-ZEBOV. Bland dem sågs inga fall av ebola efter tio dagar eller mer.  Däremot insjuknade 23 personer som inte hade vaccinerats under samma period. Enligt det internationella forskarlaget som utfört studien pekar resultaten på att rVSV-ZEBOV ger ett högeffektivt skydd på kort tid mot den dödliga sjukdomen. 

När det gäller långtidseffekten av vaccinet kvarstår dock frågetecken, poängterar professor Thomas Geisbert från University of Texas Medical Branch, Galveston, i en ledarkommentar.

Bland de vaccinerade rapporterades biverkningar i form av bland annat trötthet och huvudvärk.

Läs mer:

The Lancet – Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccin in preventing Ebola virus disease: finala results from the Guinea ring vaccination