Det är Lunds universitets rektor som begärt att studenten inte ska få fortsätta på utbildningen. Enligt Skånska Dagbladet menar universitetet att studenten har en psykisk störning och att det finns en risk att studenten kan komma att skada patienter eller egendom.

I anmälan till Högskolans avskiljandenämnd ska universitetet ha tagit upp händelser under höstterminen där det framkommit att studenten haft vanföreställningar, förföljelseidéer och uppfattats som oberäknelig.

Slutgiltigt beslut i frågan är inte fattat ännu, eftersom studenten först måste genomgå en läkarundersökning. I avvaktan på slutgiltigt besked har Högskolans avskiljandenämnd beslutat att studenten inte får fortsätta att studera på läkarprogrammet i Lund eller på någon annan högskoleutbildning.