Avslöjandena kring kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet har haft en negativ inverkan på allmänhetens förtroende för medicinsk forskning. I den årliga VA-barometern kände 80 procent av de tillfrågade till Macchiarini-affären, och av dessa svarade 35 procent att händelserna påverkat deras förtroende för medicinsk forskning negativt.

En tiondel av personerna som kände till Macchiarini-fallet menar även att förtroendet minskat för forskning inom andra områden.

Det generella förtroendet för forskare har däremot ökat något. Andelen som svarade att de har mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor var 89 procent. Vid förra årets mätning var motsvarande siffra 84 procent.

– Men det är färre som har »mycket stort« och fler som har »ganska stort« förtroende. Det ser vi som en försvagning av förtroendet, säger Maria Lindholm, chefsutredare vid Vetenskap och allmänhet, i ett pressmeddelande.

Vetenskap och allmänhet är en ideell förening som grundades på initiativ av den tidigare riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke (S). Föreningens mål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället.

Föreningen har genomfört VA-barometern varje år sedan 2002. Undersökningen bygger på cirka 1 000 telefonintervjuer.

Ta del av den senaste VA-barometern här.