Enligt statistik som Försäkringskassan tagit fram åt Ekot har antalet fall av indragen sjukpenning mer än fördubblats under årets första nio månader jämfört med samma period förra året.

Bakgrunden är att Försäkringskassan ändrat sitt arbetssätt och tillämpar en mer strikt bedömning samt efterfrågar mer information av läkare vid sjukskrivning. Dessutom behöver läkarna lägga mer tid för komplettering av sjukintyg, vilket ökar arbetsbördan.

– Just nu så är det så att de intyg som skickas in blir mer eller mindre rutinmässigt ifrågasatta. Vi hamnar i en diskussion med Försäkringskassan som inte leder någonstans. Det för inte patienten tillbaka till arbete, säger Magdalena Fresk, läkare vid en vårdcentral i Kista, till Ekot.

Utvecklingen kritiseras av Läkarförbundet. I en debatt i P1 Morgon framhöll förbundets andre vice ordförande Ove Andersson att striktare bedömning får konsekvenser för patienterna eftersom det skapar en stor oro och osäkerhet. Han efterlyste även ett bättre samarbete mellan läkare och Försäkringskassan.

– Det vi måste göra är att komma överens mellan olika aktörer hur vi hanterar den här typen av ärenden. Just nu är vi inne i en period där Försäkringskassan har sagt vad som ska gälla – och då finns inte den dialog som krävs för att utveckla den här problematiken, sa Ove Andersson.

Dessutom vill han se mer utbildning och bättre kunskapsstöd för bedömningen av de mest svårbedömda sjukskrivningsfallen.

– För att kunna lägga mer resurser just på den typen av patienter, och för att Försäkringskassan också ska kunna optimera sina resurser, så måste vi ha ett kunskapsstöd som på bästa sätt hjälper oss att identifiera dem.

Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, var positiv till en sådan diskussion och berättade att han och Ove Andersson har ett möte inplanerat till tisdag nästa vecka.

– När det gäller kunskap kan man också konstatera att Socialstyrelsen är en viktig spelare i det här, och de kommer med nya riktlinjer från första januari kring sjukskrivningspraxis för lättare psykiatriska tillstånd. Där skriver man att man faktiskt inte bör vara sjukskriven under vissa omständigheter. Det kommer mer kunskap och det tycker vi är jättebra, sa Lars-Åke Brattlund.