Det är Dagens Medicin som rapporterar att Karolinska universitetssjukhusets läkarförening vid sitt årsmöte på tisdagen tog beslutet att skriva en misstroendeförklaring mot sjukhusdirektören Melvin Samsom.

– Nu har vi kommit till en punkt där vi ser så stora konsekvenser för verksamheterna att de inte kommer att kunna fungera och att det är helt omöjligt att få något gehör för de saker vi för fram. Nu har vi inget förtroende kvar, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, till tidningen.

Enligt henne är syftet med misstroendeförklaringen att få svar på läkarföreningens frågor angående omorganisationen, införandet av värdebaserad vård och arbetet med det konsultföretag som tagit fram den nya verksamhetsmodellen. Dessa frågor har föreningen tidigare ställt i ett öppet brev till sjukhusdirektören utan att få svar.

Trots att läkarföreningen nu skrivit en misstroendeförklaring ska det enligt Yvonne Dellmark inte tolkas som ett krav från deras sida på att Melvin Samsom ska avgå.

– Vi tar inte ställning till det. Vi tycker att sjukvårdens ledning, de styrande politikerna, tar sitt ansvar och tittar på vem som faktiskt styr och hur de vill att det ska styras, säger hon.

Enligt Dagens Medicin har läkarföreningen ännu inte lämnat misstroendeförklaringen till sjukhusdirektören.

Läkartidningen har sökt Yvonne Dellmark för en kommentar.

Relaterade artiklar:

Karolinskas direktör la 1,4 miljoner på personlig konsult

Sjukhusbygget som riskerar att utlösa en ohanterlig vårdkris

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Patientflödeschef hoppar av NKS