Gerd Lärfars. Foto: Pressbild/Newsdesk

Gerd Lärfars, docent i hematologi och koagulation vid Karolinska institutet, är i dag chef för enheten Läkemedelsstöd inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Hon är ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och från den 1 januari ordförande i Stockholms medicinska råd.

Och en månad senare, den 1 februari 2017 blir Gerd Lärfors, efter beslut av Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel, även ordförande i NT-rådet. Hon efterträder Stefan Back som går i pension. 

NT-rådets uppgift är att ge landstingen rekommendationer om användning av nya läkemedel.

– NT-rådet har ett viktigt nationellt uppdrag för att uppnå målet med en jämlik och effektiv läkemedelsbehandling och jag känner mig mycket hedrad över uppdraget , säger Gerd Lärfars i ett pressmeddelande.

Läs mer om NT-rådet på janusinfo.se.