Standardiserade vårdförlopp i cancervården har gett goda resultat. Därför har regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) slutit en överenskommelse som innebär att de landsting som inför ytterligare tio standardiserade vårdförlopp under 2017 får del av drygt 400 miljoner kronor. Satsningen gäller följande cancerdiagnoser:

  • Analcancer
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Livmoderhalscancer (cervix)
  • Livmoderkroppscancer (endometrie)
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

– Nu går vi vidare och sprider det framgångsrika arbetet med standardiserade vårdförlopp till tio nya cancerdiagnoser. Målet är att ingen ska behöva vänta en enda dag för länge på cancervård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

SKL och regeringen är även överens om en fortsatt satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Totalt handlar satsningen om 124 miljoner kronor. Huvudmålet är att förbättra vården, men tanken är att satsningen också ska förbättra spridningen av kunskapsstöd och behandlingsrekommendationer i landstingen.

– Det här är viktiga insatser för att primärvården ska ha tillgång till de verktyg de behöver. Att vi samverkar nationellt inom de här områdena hushållar också med professionernas dyrbara tid och skapar dessutom bättre förutsättningar för mer jämlik vård, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting i ett pressmeddelande.