En nyhet i överenskommelsen för 2017 är att SKL får ett tillskott på 45 miljoner kronor för att bygga upp ett antal regionala resurscentrum inom området psykisk hälsa. Dessa centrum ska förbättra kunskapsutvecklingen, kunskapsspridningen och vårdkvaliteten.

– Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Överenskommelsen med SKL möjliggör en bättre struktur, fler tidiga insatser och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Kommuner och landsting är nöjda med överenskommelsen.

– Vi är glada över att tillsammans med regeringen få fortsätta det angelägna arbetet med att utveckla och förstärka arbetet kring psykiatri och psykisk hälsa, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting.

Av de 850 miljoner kronorna som tilldelas SKL går den stora merparten till stimulansmedel för kommuner och landsting.

I överenskommelsen ingår dessutom satsningar på 150 miljoner kronor för initiativ till bättre psykisk hälsa för barn och ungdomar och 130 miljoner kronor avsätts för ungdomsmottagningar i landet.