Att ha insikt i och kunskap om patienternas levnadsvanor är viktigt för sjukvården. Men då gäller det att patienterna informerar vårdpersonalen om exempelvis tobaks-, alkohol- och matvanor – och på vilket sätt de föredrar att göra det kan vara mycket individuellt, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

En enkätundersökning bland 1 800 personer mellan 18 och 44 år visar att 97 procent av de tillfrågade kan tänka sig att berätta om sina levnadsvanor i kontakter med hälso- och sjukvården. 85 procent av dessa vill helst göra det i ett möte med en läkare. 65 procent tycker att det går lika bra att lämna den information som behövs till en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. 

59 procent av de svarande kan tänka sig att lämna in sina uppgifter i förväg på en skriftlig blankett som skickas in till mottagningen. Bara 36 procent, en dryg tredjedel, kan tänka sig att lämna uppgifterna på webben.

Kvinnor är mer negativa till att använda webben för att lämna information än män, och bland de äldre är skepsisen mot webblösningar utbredd, visar Socialstyrelsens rapport. Likaså är de med låg utbildning mer negativt inställda till webbformulär.

– Hälso- och sjukvården är inne i en omfattande digitaliseringsfas. Kartläggningen visar att en snabb övergång till webbaserade lösningar för att lämna dessa uppgifter riskerar att drabba många äldre och lågutbildade. Därför blir det viktigt att individanpassa stödet till patienterna att förbättra sina levnadsvanor, säger Iréne Nilsson Carlsson, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hela Socialstyrelsens rapport, »Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor«, finns att ladda ner här.

Läs också:

Sjukvårdens förebyggande arbete riskerar att öka hälsoklyftorna