När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde en tillsyn av njurmedicinska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset framkom att patienter med multiresistenta bakterier vårdats i flersal. Detta trots att gällande rutiner och förskrifter säger att dessa patienter ska vårdas i enkelrum.

Enligt ett yttrande till IVO från den tillförordnade verksamhetschefen ska bakgrunden till situationen bland annat bero på att bemanningsläget gällande sjuksköterskor på dialysavdelningen varit mycket ansträngt. Det har varit en orsak till att enkelsalar har stängts.

IVO anser dock att det är vårdgivarens ansvar att leda, planera och kontrollera arbetet på ett sätt som upprätthåller kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Där anges även att den personal och de lokaler som krävs för detta ska finnas.

Eftersom vårdgivaren inte följt de av landstinget uppsatta rutinerna bedömer IVO att vårdgivaren brustit i att ge god vård till patienterna på dialysavdelningen.

I beslutet skriver IVO att de avser att följa upp saken i ett nytt ärende.