Vårdgarantimätningarna som gäller kontakt med primärvården samma dag samt läkarbesök i primärvården inom sju dagar utförs av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) två gånger per år, varje vår och höst.

Höstens resultat visar att de allra flesta, 89 procent i genomsnitt för riket, får träffa en läkare i primärvården inom tidsgränsen för vårdgarantin. Det är dock en liten försämring jämfört med mätningen i våras där resultatet var 90 procent.

I Västra Götalandsregionen får 93 procent av patienterna sitt läkarbesök inom tidsgränsen, vilket är det bästa resultatet bland landstingen och regionerna.

– Att siffrorna – om än marginellt – är något sämre, är något att hålla ögonen på. Vi vill ju att alla ska få vård i tid, säger Hans Karlsson, chef vid avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Vad gäller kontakt med primärvården samma dag visar resultaten en svag förbättring med 88 procent i måluppfyllelse för riket. Motsvarande siffra för våren var 86 procent.

De övriga kategorierna som rör vårdgarantin mäts varje månad. Det handlar om första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar samt operation/åtgärd i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut.

Oktobersiffrorna för dessa kategorier är 78 respektive 73 procent, vilket är en liten förbättring jämfört med resultaten i september.

Ta del av fördjupad statistik och fler resultat på vantetider.se.