I Region Östergötland införs, som Läkartidningen tidigare har berättat, ett hyrläkarstopp från årsskiftet. Något som oroar både läkarföreningen och primärvårdscheferna.

Enligt en riskanalys är primärvårdscheferna rädda för att patienter ska lista om sig på privata vårdcentraler, skriver Corren.se. En annan risk som cheferna tar upp är att arbetsbelastningen för den befintliga personalen ska öka och att hyrläkare väljer att jobba i grannlandstingen i stället för att bli fast anställda.

De varnar också för att vårdcentraler som har svårt att rekrytera redan i dag, får ännu svårare framöver samt att patientsäkerheten kan äventyras. Bland annat genom att medicinska bedömningar försenas och att hemsjukvården får svårare att få rådgivning av vårdcentralerna.

Flera frågor angående hyrläkarstoppet togs upp på senaste regionfullmäktige. Bland annat risken att patienter väljer privata alternativ. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S), svarade så här på interpellationen: 

»Jag är övertygad om att de flesta östgötar sympatiserar med ambitionerna att fasa ut hyrpersonal till förmån för fast anställd personal som ger en bättre kontinuitet i vården. Alla östgötar får själva välja vilken vårdcentral man vill lista sig på och jag tror de flesta gör en sammantagen bedömning där många olika aspekter vägs in.«

Relaterade artiklar:

Kostnaderna för hyrläkare ökar stadigt

Stark oro inför hyrläkarstopp i Skåne

Konkurrensverket: Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården

Lyckat hyrläkarstopp i VG-regionen

Hyrläkarstopp ledde till läkarflytt