Sverige har betraktats fritt från rabies hos landlevande däggdjur sedan 1896. Nu visar forskare vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala universitet att svenska fladdermöss bär på antikroppar mot EBLV, European Bat Lyssa Virus. Det kan smitta människor och orsaka rabies på samma sätt som klassiskt rabiesvirus.

– EBLV 1 och 2 är varianter av rabiesviruset som påvisats hos fladdermöss i flera av våra grannländer, så vi var inte förvånade över att även fladdermöss i Sverige visar tecken på smitta, säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet.

14 av 452 analyserade fladdermöss som fångats in under en sexårsperiod hade antikroppar mot EBLV i blodet. Däremot fann forskarna inga spår av viruset i fladdermössens saliv.

– Att vi påvisat antikroppar i blodet är ett säkert tecken på att de vid något tillfälle varit smittade. Även i andra länder har det varit ovanligt att man hittat virus i saliven, och man vet inte varför, säger Åke Lundkvist.

Alla 14 smittade fladdermöss var från Småland eller Skåne, medan inga fall rapporterades hos de 246 fladdermöss som fångats in i Mellansverige.

De studerade arterna är vattenfladdermöss, som inte lever nära människor. Att forskarna dessutom inte funnit något aktivt virus gör att risken att smittas är mycket liten. Det är ingen fara för allmänheten eftersom väldigt få personer kommer i kontakt med fladdermöss, påpekar Åke Lundkvist.

– Jag tycker ändå att allmänheten bör vara informerad om att smittan finns, eftersom rabies är 100 procent dödligt efter att symtomen utvecklats. Blir man biten av en fladdermus tycker jag absolut att man ska uppsöka läkare eftersom sjukdomen dessutom är nästintill 100 procent botbar i ett tidigt skede, säger han.

Det är under de senaste decennierna som man konstaterat att EBLV finns hos fladdermöss i bland annat Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien, och nu även Sverige. Det finns fyra rapporterade fall av människor som dött av rabies sedan de blivit smittade av fladdermöss.

– EBLV kan ha funnits hos fladdermöss i Sverige länge, och det kan också vara så att viruset kommer och går. Fladdermöss kan flyga långa sträckor och vi vet inte om viruset finns hos svenska fladdermuskolonier, säger Åke Lundkvist.