European Medicines Agency, EMA, ligger i dag i London. Med anledning av det brittiska beslutet att lämna EU måste myndigheten därmed omlokaliseras – och Sverige uttryckte redan tidigt sitt intresse.

Nu inrättar regeringen ett särskilt sekretariat med uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur. Enligt Ann Linde (S), EU- och handelsminister, skulle ett EMA placerat i Sverige både skapa jobb och locka investeringar.

EMA har, enligt ett pressmeddelande från regeringen, närmare 900 anställda från olika medlemsländer. Varje år deltar dessutom 40 000 personer i möten inom ramen för EMA:s verksamhet. 

Bland skälen som talar för att Sverige skulle vara en bra plats för EMA nämns att svenska Läkemedelsverket ofta anlitas av EMA, att vi har en lång tradition av läkemedelsutveckling samt att Sverige är känt för att arbeta såväl transparent som effektivt med myndigheter.

Att Sverige har erfarenhet av att hysa en europeisk myndighet – smittskyddsinstitutet ECDC – lyfts också fram. 

– Med en av Europas främsta nationella läkemedelsmyndigheter, ett gott klimat för forskning och life science samt goda förutsättningar för en effektiv omlokalisering är Sverige ett naturligt framtida hem för EMA, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Initiativet välkomnas av läkemedelsbranschen. 

– Värdet av att få EMA till Sverige kan inte överskattas. Det skulle ge hela life science-sektorn en enorm vitamininjektion, säger Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen. i ett pressmeddelande.