Bakgrunden till granskningen är att läkaren anmälts ovanligt många gånger till såväl Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som till patientnämnden. Det gjorde att regionen i september anlitade en extern utredare för att gå igenom läkarens verksamhet från 2014 fram till 2016.

– Granskningen visar, enligt vår uppfattning, ganska omfattade brister i kompetens i utförandet av den vård som är given. Granskningen lyfter fram patientfall där det förefaller vara så att patienter har kommit till skada i vården. Det var tydligt för oss att ärendet uppfyller patientsäkerhetslagens beskrivning av personal som arbetar patientosäkert och det är vi skyldiga att anmäla till IVO, säger Axel Ros, chefläkare i Region Jönköpings län.

Enligt honom är det uppemot tio patienter som har drabbats av allvarlig vårdskada efter ingrepp av ortopeden.

– Jag skulle jag gissa att i det här materialet, på de här dryga 2,5 åren som ligger som underlag, så rör det sig om fem till tio patienter som fått vårdskador av den karaktären att det kan vara fråga om ersättning från patientförsäkringen eller anmälan enligt lex Maria.

På frågan vad läkarens brister består i svarar Axel Ros:

– I huvudsak har det att göra med den operativa verksamheten, det han opererat. Antingen kan det vara så att han inte valt den bästa metoden, och då har det inte blivit de bästa förutsättningarna för en bra läkning av en fraktur, till exempel. Det har varit knä- och höftplastiker och den typen av operationer också. Eller så handlar det om att det uppstått en komplikation därför att det inte var ett väl genomfört operativt ingrepp med den metoden som valts.

Läkaren har varit avstängd från sin tjänst under tiden utredningen pågått, men regionen har även gjort bedömningen att man inte vill ha kvar läkaren i sin verksamhet framöver.

– Om en arbetsgivare uppfattar att någon inte fungerar bra så kan man försöka komma tillrätta med problemet tillsammans, med exempelvis utbildningar och uppföljningar. Men vår bedömning är att det inte är en framkomlig väg för den här läkaren. Han har inte visat den sortens förståelse för problematiken som vi tycker att han borde. Men det pågår förstås en diskussion mellan oss, honom och den lokala läkarföreningen om det, säger Axel Ros.

Läkaren själv anser att han behandlats på fel sätt av sjukhuset och att han inte fått möjlighet att bemöta kritiken mot honom. I en kommentar till P4 Jönköping säger läkaren:

– Jag fick aldrig en möjlighet att besvara detta. Det är kränkande särbehandling.