Uppdraget att förbättra den digitala tillgängligheten av en specifik typ av säkerhetsinformation, »Direct Healthcare Professional Communication« (DHPC), ingår i Läkemedelsverkets regleringsbrev för 2016.

Nya säkerhetsdata om läkemedel meddelas i vissa fall genom DHPC i form av direktadresserade brev till hälso- och sjukvårdspersonal, som läkemedelsföretag skickar ut i samråd med Läkemedelsverket. DHPC publiceras också på Läkemedelsverkets externa webbplats.

Pappersbreven kommer även fortsättningsvis att skickas ut, men nya säkerhetsdata kommer från och med årsskiftet dessutom att kommuniceras digitalt direkt från Läkemedelsverket via söktjänsten Läkemedelsfakta. Det kommer också att bli möjligt att ha en digital prenumeration på DHPC. Tanken är att informationen lätt ska kunna distribueras vidare av andra aktörer via hälso- och sjukvårdens egna kommunikationskanaler. Säkerhetsdata kommer till exempel att kunna plockas upp av Inera och läggas in i Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel.

– Att informationen läggs in i Sil är helt nytt och innebär att läkaren inte behöver komma ihåg att det kommit ett pappersbrev med viktig säkerhetsinformation om ett specifikt läkemedel. På detta sätt kommer informationen i stället att kunna presenteras direkt vid förskrivningstillfället, säger Eva Arlander, enhetschef på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket planerar även att dra igång en pilotstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som rör elektronisk biverkningsrapportering direkt från patientens journal. Projektet har planerats under en längre tid inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Tanken är att det ska genomföras i samverkan med Inera, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Landstinget i Uppsala län.

– Socialdepartementet har inte fattat något definitivt beslut om att köra pilotstudien än men vi förväntar oss ett besked innan jul. Om vi får klartecken så kan vi få till en projektstart i februari. Pilotstudien kommer sedan att pågå under 2017 och en bit in på 2018, säger Eva Arlander.

Läkemedelsverket bedömer att direktrapportering från sjukvårdens egna informationssystem kommer att leda till höjd kvalitet och ökad biverkningsrapportering.