Läkaren äger och arbetar vid en klinik i västra Sverige som saknar godkännande från IVO att avbryta havandeskap eller utföra abort. Den aktuella läkaren är heller inte behörig att utföra aborter och får därför inte förordna läkemedel som innehåller mifepriston, vilket han trots det gjorde.

Patienten som fick läkemedlet var en nära anhörig. Hon behövde senare akut uppsöka sjukhus till följd av aborten, varpå verksamhetschefen vid sjukhusets kvinnoklinik anmälde händelsen till IVO.

IVO bedömer att läkaren agerat i strid med flera väsentliga bestämmelser för patientsäkerheten, och hans agerande framstår som särskilt anmärkningsvärt eftersom han själv är vårdgivare.

Avbrytande av havandeskap är särskilt reglerat i lag och förskrifter och att åsidosätta dessa är enligt IVO synnerligen allvarligt.

Enligt IVO:s beslut uppger läkaren att han är medveten om att hans agerande stått i strid med abortlagstiftningen och att han inte haft gynekologisk kompetens. Däremot anser han att han hade de kunskaper som krävdes för att genomföra ultraljudsundersökningen som föregick läkemedelsbehandlingen.

IVO har även anmält läkaren till polisen.