Landstinget Sörmland anmälde läkaren, som arbetade vid en psykiatrisk mottagning, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att man upptäckt att läkaren under slutet av 2015 haft en hög egenförskrivning av läkemedel. Många av de förskrivna läkemedlen var narkotikaklassade.

Läkaren medger att egenförskrivningen ägt rum, men uppger att läkemedlen inte var avsedda för läkaren själv utan lämnades vidare till personer som inte hade möjlighet att söka vård på egen hand – i första hand papperslösa personer som riskerade utvisning. Läkaren hämtade själv ut och betalade för läkemedlen.

Läkaren uppger vidare att ordinationerna baserats på patienternas journaler från hemländerna. Inga nya patientjournaler har upprättats, men i sitt yttrande till IVO har läkaren uppgivit indikationen för respektive förskrivning.

I yttrandet skriver läkaren också att det skulle innebära ett brott mot sjukvårdspersonals yrkesetiska grundregler att neka dessa personer vård.

IVO skriver i sitt beslut att det enligt patientdatalagen ska föras patientjournal vid vård av patienter. Journalen, som bland annat ska innehålla uppgifter om aktuellt hälsotillstånd samt förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel, ska vara individuell för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

Då några journaler inte upprättats i detta fall, kritiserar IVO läkaren i dennes yrkesutövning för brister i journaldokumentationen vid bedömning och läkemedelsförskrivning.

Utöver dessa brister finner IVO inga skäl att utreda läkarens yrkesutövning vidare.