I Uppsala går regionförbundet ihop med landstinget och en regional utvecklingsnämnd bildas. Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland och Norrbottens läns landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret från sina respektive länsstyrelser.

Det innebär att det inom kort finns fler regioner än landsting. Nästa år kommer det att finnas 14 regioner, men bara sju landsting: Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna samt Västerbottens läns landsting.